4 Comments
Oct 19, 2023Liked by Anke Meijer

Kleine rectificatie, The Flatshare (dus zonder spatie) staat sinds vandaag al op NPO Plus :) https://www.npostart.nl/the-flatshare/POW_05728661

Groetjes!

Expand full comment

Maar is het vechten tegen AI niet een achterhoede gevecht? Het is namelijk niet heel anders dan AI die voor het schrijven van code gebruikt wordt. Gaan developers dan staken omdat AI hun werk overneemt? Persoonlijk denk ik dat je vooral moet gaan nadenken over hoe je in de toekomst je geld moet verdienen. Vooralsnog kunnen mensen dingen die AI niet kan, alleen zal de groep mensen die hiermee zijn brood kan verdienen kleiner worden.

Expand full comment
author

Misschien heb je gelijk, maar moeten acteurs dan zomaar hun eerdere werk of beeltenis weggeven zodat de studio's er met AI nieuwe dingen van kunnen maken en geld mee kunnen verdienen?

Expand full comment
Oct 19, 2023Liked by Anke Meijer

Ik weet het niet en uiteraard niet zomaar weggeven en misschien dat de stakingen (tijdelijk) voor een oplossing zorgen. Maar als ik een acteur zou zijn, zou ik me verdiepen in bijvoorbeeld een licensing model, of een niche zoeken, of misschien een alternatief, maar ik zou mijn tijd en moeite niet snel steken in een staking of de strijd om je beroep te beschermen.

Expand full comment