1 Comment
Aug 1, 2023Liked by Anke Meijer

Valt me vooral opdat dat Netflix kwalitatief volledig wegzakt, want in bijna geen enkel lijstje staat nog een Netflix serie / film ... Abo is dan ook stopgezet, nog even schipperen welk in de plaats komt :).

Expand full comment